TurnPoint Consulting & Coaching

Empowering Your Strengths!

Dagelijks worden we allemaal geconfronteerd met uitdagingen. Het feit dat onze maatschappij in veel opzichten complexer geworden is maakt deze uitdagingen er niet altijd makkelijker op. We worden overspoeld door informatie, krijgen te maken met nieuwe vormen van omgang en middelen van communicatie, in een wereld die continue in verandering is.


Onze huidige maatschappij is daarnaast sterk geëvolueerd naar een maatschappij waarin individualisatie, naast het collectieve, een steeds belangrijker plaats is gaan innemen.

Zoals in alle tijden zijn mensen ook binnen deze complexe maatschappij continu op zoek naar hoe ze optimaal in hun eigen behoeften kunnen voorzien om zo succesvol en gelukkig mogelijk te worden. Ieder individu streeft hierbij naar een zo hoog mogelijke mate van welzijn binnen de verschillende aspecten van zijn leven.


Over het algemeen streven we naar welzijn op vlak van onze fysische, psychische, emotionele en spirituele gezondheid. Meer specifiek zijn we continue op zoek naar manieren om onze gezondheid, financiële toestand, professioneel en relationeel leven zo optimaal mogelijk in te richten.

De mogelijkheden en kansen die ons hierbij aangeboden worden zijn zo divers dat we vaak het bos niet meer door de bomen zien. Het lijkt als het ware alsof er een overaanbod is aan keuzes waarin het bij momenten een hele uitdaging kan zijn om onze eigen persoonlijke weg te vinden. Coaching kan je helpen om precies deze weg te vinden die het best bij jou past.

Een coach reikt jou niet de antwoorden aan, maar begeleidt je doelgericht in het vinden van jouw antwoorden vanuit jouw eigen talenten, sterke punten en vaardigheden. Deze doelgerichte ondersteuning kan betrekking hebben tot uitdagingen op persoonlijk of professioneel vlak. Precies omdat er bij coaching gewerkt wordt vanuit jouw unieke potentieel zal de uitkomst in de meeste gevallen ook leiden tot positieve en duurzame veranderingen in jouw leven.